Privātuma politika

1. VISPĀRĪGI NOTEIKUMI

Šajā privātuma politikā (“Politika”) ir izskaidroti vispārīgie principi, kā TE-D (“TE-D”, “mēs”, “mūsu” vai “mēs”) apkopo un izmanto informāciju, kad apmeklējat mūsu vietni https: //www.te-d.com/ (“Tīmekļa vietne”), izmantojiet kādu no mūsu pakalpojumiem (“Pakalpojumi”), ko mēs jums sniedzam, vai arī sadarbojaties ar mums jebkādā citā veidā (piemēram, sazinoties ar mums, izmantojot sociālo tīklu). mediju lapās, piedaloties mūsu pasākumos, piesakoties darbam un citus).

Sazinoties ar mums, izmantojot vietni vai mūsu pakalpojumus, jums var tikt nepārprotami lūgts apstiprināt šīs politikas piekrišanu.

Mēs apstrādājam personas datus saskaņā ar šo politiku un saskaņā ar piemērojamiem tiesību aktiem, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu (2016/679) (“VDAR”) un piemērojamajiem valsts datu aizsardzības tiesību aktiem, kas ir piemērojami datu pārzinim (“Datu aizsardzības likums” ). Personas dati ir jebkura informācija, ko var izmantot, lai tieši vai netieši unikāli identificētu, sazinātos vai atrastu jūs kā privātpersonu (“Personas dati”).

Piekļūstot vai izmantojot mūsu Pakalpojumus vai Vietni, jūs apliecināt, ka saprotat šajā politikā izklāstītos noteikumus.

Mūsu vietnē var būt saites uz citām vietnēm vai pakalpojumiem. TE-D nav atbildīgs par katras attiecīgās vietnes vai pakalpojuma privātuma pieejām, un mēs aicinām jūs to zināt, kad pametat mūsu vietni. Šī politika neattiecas uz trešo pušu vietnēm un pakalpojumiem.

Mēs varam vienpusēji veikt izmaiņas šajā politikā, lai atspoguļotu izmaiņas mūsu apstrādes metodēs un datu aizsardzības paraugpraksi.

Mūsu pienākumi — ja esat mūsu Vietnes apmeklētājs vai mūsu Pakalpojumu lietotājs, TE-D darbojas kā jūsu Personas datu “datu pārzinis”. Tas nozīmē, ka mēs nosakām, kā un kāpēc jūsu dati tiek apstrādāti.

Jūsu pienākumi — izlasiet šo politiku.

2. MĒS VĀKOTĀ INFORMĀCIJA UN VĀKTĀS DATU KATEGORIJAS

Sniedzot savus Pakalpojumus vai vislabāk izmantojot mūsu vietni, mēs apkopojam vai saņemam jūsu personas datus dažos dažādos veidos. Personas datu kategorijas mēs iegūstam vai nu tieši no jums, vai netieši no jums, pamatojoties uz jūsu darbībām un mijiedarbību ar mūsu vietni vai pakalpojumiem, vai no ierīces vai pārlūkprogrammas, kuru izmantojat, lai piekļūtu vietnei. Bieži vien jūs izvēlaties, kādu informāciju sniegt, bet dažreiz mums ir nepieciešama noteikta informācija, lai sniegtu jums Pakalpojumus vai labāk izmantotu mūsu vietni. Jūs varat izvēlēties nesniegt noteiktu informāciju, taču tad, iespējams, nevarēsit izmantot daudzas mūsu vietnes vai pakalpojumu iespējas.

Apkopotie personas dati var ietvert:

  1. Kontaktinformācija un pamatinformācija. Jūsu vārds, adrese, tālruņa numurs un e-pasta adrese.
  2. Depersonalizēti dati. Mēs varam arī vākt un apstrādāt depersonalizētus datus par Vietnes apmeklētājiem un sīkfailiem, izmantojot interneta statistikas pakalpojumus (piemēram, Google Analytics un citus).

3. JŪSU DATU APSTRĀDES JURIDISKAIS PAMATS

Mēs apstrādājam jūsu personas datus, pamatojoties uz:

  • jūsu piekrišana;
  • vienošanās starp mums; un/vai
  • mūsu leģitīmās intereses nodrošināt mūsu vietnes vai pakalpojumu kvalitāti, nodrošināt drošību, mūsu finansiālo interešu aizsardzību, izplatīt informāciju par mūsu pakalpojumiem un pasākumiem, uzturēt biznesa attiecības ar klientiem un partneriem, izprast un uzlabot to, kā cilvēki izmanto mūsu vietni un atrast darbiniekiem.

4. JŪSU KĀ DATU SUBJEKTA TIESĪBAS

Jūs kā datu subjekts jebkurā laikā varat izmantot šādas tiesības attiecībā uz mūsu veikto Jūsu personas datu apstrādi:

Apkopotie personas dati var ietvert:

  1. Tiesības piekļūt. Jums ir tiesības pieprasīt piekļuvi jebkuriem datiem, kurus var uzskatīt par jūsu Personas datiem. Tas ietver arī jūsu tiesības būt informētam par to, vai Raw Ventures apstrādā jūsu personas datus un kādas personas datu kategorijas mēs apstrādājam, kā arī mūsu datu apstrādes mērķi;
  2. Tiesības uz labošanu. Jums ir tiesības pieprasīt datu labošanu, ja mūsu rīcībā esošie Personas dati ir neprecīzi vai nepilnīgi. Jūs varat atjaunināt datus patstāvīgi, nosūtot mums paziņojumu uz mūsu e-pasta adresi info@rawventures.com, e-pasta temā norādot "Manu personas datu atjaunināšana";
  3. Tiesības iebilst. Jums ir tiesības jebkurā laikā iebilst pret savu Personas datu apstrādi (izmantošanu);
  4. Tiesības uz dzēšanu. Jūs varat pieprasīt, lai Jūsu Personas dati tiktu dzēsti, ja Personas dati vairs nav nepieciešami mērķiem, kādiem tie tika vākti;
  5. Tiesības atsaukt savu piekrišanu. Gadījumos, kad apstrāde ir balstīta uz jūsu piekrišanu, jums ir tiesības jebkurā laikā atsaukt savu piekrišanu.